Hydrotec sinds 1988
0800 14 210

Behandeling tegen wormen en houtziekten

Bescherm uzelf of verwijder houtinsecten

Hout is alom aanwezig in onze huizen, zowel in onze tussenwanden, onze geraamten, als onze meubels. En we zijn helaas niet de enigen die er gebruik van maken hout is voedsel voor veel insectenlarven die erin kunnen wonen en zich ermee kunnen voeden en zo allerlei schade aanrichten aan de structuur van het hout en de weerstand ervan in gevaar brengen.

Onder de houtetende insecten zijn de meest voorkomende Anobiidae of boorkevers (aangetroffen in harsig hout en spinthout van eik), Boktorren (harsig) en Lyctus (harsig eikenhout). Recente geraamten worden meestal preventief behandeld.

Waar ?

 • Voorbij ! Onbehandeld hout kan overal worden gekoloniseerd door houtborende insecten (Anobiides, Houtwormen, Steenbok, Lyctus).
 • Deze insecten waarderen vooral de naaldbossen en het spint (zachte deel) van eiken. De oude frames zijn het meest zichtbaar, vooral ter hoogte van de zichtbare balken, latten van onderdaken, bekleding, enz…
 • Zoldervloeren zijn ook vaak het doelwit van dit ongedierte.
 • Nieuwer houtwerk daarentegen wordt vaak “in de fabriek” beschermd en is minder vatbaar voor dit soort insecten.
 • Vooral zachthout is kwetsbaar.

Symptomen

 • Opduiken van gaten in het hout
 • Zichtbare aanwezigheid van insecten in het houtoppervlak
 • Hoopjes zaagsel op het hout of op de grond onder aangetaste balken

Waarom ingrijpen?

– Hout beschermen tegen aangerichte schade. Een geraamte dat is aangetast door de boktor kan zijn stabiliteit en sterkte verliezen. Een geraamte dat is aangetast door de boktor kan zijn stabiliteit en sterkte verliezen. In oudere woningen vormen wormstekige planken vloeren soms een reëel gevaar omdat de bewoners erdoor kunnen zakken.
– Vermijd de verspreiding van de kolonie en de aantasting van ander houtwerk in de buurt (meubilair, geraamten, enz.)
– Onze behandeling heeft een garantie van 10 jaar.
– De gebruikte schimmel- en insectenwerende producten zijn goedgekeurd door -het Ministerie van Volksgezondheid.

stappen van structurele insectenbehandeling

1

Inspectie en diagnose

2

Bepaling van het type insect

3

Afstoffen en strippen van hout

4

Injectie behandeling

Als Steenbok larve

5

Behandeling door curatief product te spuiten

Veelgestelde vragen – meer informatie

Waarom is de behandeling van hout belangrijk?

Een groot aantal biologische organismen voeden zich met cellulose, een materiaal dat overvloedig in hout voorkomt. Het hout moet worden behandeld om het te beschermen tegen aanvallen van insectenlarven (kevers, termieten, houtmieren) en schimmels, al deze levende organismen waarvoor bouwhout een voorraadkast en een toevluchtsoord vormt.

Wat zijn de parasitaire insecten van hout?

– Het zijn vooral keverlarven die hout aantasten. Volwassen insecten leggen hun eieren in een spleet in het hout. De larven verschijnen als witte larven met geringde lichamen en ontwikkelen zich 3 tot 5 jaar als larven in het hout voordat ze hun metamorfose ondergaan. Er zijn hoofdzakelijk 3 soorten aantasting door kevers op hout:

o De kleine houtkeverdie wordt opgemerkt door de grootte van de kleine vluchtgaten (1 tot 3 mm in diameter), kleine gaatjes die ze in het oppervlak van het hout prikken,
o De grote houtkever die kan worden gezien door iets grotere vluchtgaten (2 tot 4 mm in diameter)
De larve van de huissteenbok (Hylotrupe bajulus) is de gevaarlijkste van de 3. Het wordt opgemerkt door de grotere afmeting van de ovale vluchtgaten (gemiddeld 5 tot 8 mm, soms tot 10 mm)

– Termieten: tot voor kort waren termieten beperkt tot het zuiden van Parijs. Als gevolg van de opwarming van de aarde is onlangs een termietenplaag gemeld ten noorden van Parijs tot aan België. Termieten koloniseren muren en vloeren en voeden zich voornamelijk met hout. Een passende behandeling is te verwachten. De beschrijving ervan zou het onderwerp zijn van een heel hoofdstuk. Tot dusver biedt Hydrotec geen termietenbehandelingsservice.

– Er zijn ook houtmieren (die zich voeden met hout). We ontmoeten ze zelden op onze sites.

– Timmerbijen graven hun nesten in het bos, maar voeden zich er niet mee; ze zijn niet xylofaag.

Wat zijn de tekenen van aantasting door insecten op hout?

Als je kleine openingen ziet (die in feite de vluchtgaten van de larve zijn na zijn metamorfose), worm, kleine hoopjes zaagsel onder deze gaten, dan komt dat omdat het hout (of al het andere geïnspecteerde hout) werd gekoloniseerd door insectenlarven.
De huissteenbok gebruikt grote vluchtgaten in de orde van 8 mm in diameter. Tijdens zijn larvale bestaan ​​graaft het talloze galerijen onder het oppervlak van balken, balken en vloeren, waardoor hun stevigheid op een onherstelbare manier wordt ondermijnd. De steenboklarve is een plaag: zijn schade kan catastrofale gevolgen hebben voor de stabiliteit van aangetaste balken.
De door de Steenbok gewaardeerde houtsoorten zijn over het algemeen coniferen.
De kleine en de grote houtkever vallen daarentegen een grote verscheidenheid aan houtsoorten aan. Bij zeer hard hout zoals eiken tasten ze echter alleen het zachte deel van het hout (spinthout) aan. Ze kiezen voor het makkelijke; kernhout (het hardere deel in het hart van de eik) wordt meestal niet aangetast.

Hoe deze insecten uit te roeien?
Bij een aanslag moet het verontreinigde hout worden gedesinfecteerd. De behandeling wordt aangepast aan de aanwezige insectensoort:

– Voor de kleine kever en de grote kever is in het algemeen een behandeling door middel van sproeien met een geneeskrachtig insecticide fungicide middel voldoende:

 • De behandeling wordt uitgevoerd op schoon, stofvrij hout.
 • Door een dubbele impregneringvan het hout door middel van spuiten, behandelen we het door de kleine en de grote houtkever aangetaste hout duurzaam

– Bij een aanval door de huissteenbok wordt een injectiebehandeling uitgevoerd. Nadat de getroffen gebieden duidelijk zijn afgebakend, wordt het werk in verschillende fasen uitgevoerd:

 • houtkap van aangetast hout om verzwakte delen te verwijderen,
 • Afstoffen
 • regelmatig hout boren
 • plaatsing van injectoren in de openingen
 • injectie van het curatieve insecticideproduct
 • volledige bespuiting van het curatieve insecticide fungicide product
 • Mogelijke versterking van verzwakt hout
Welk curatief behandelproduct te gebruiken?

Curatieve insecticide fungiciden bedoeld voor houtbehandeling moeten worden goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid.
De merken Xylofene, Xylamon, Basilit, Madurox worden vaak genoemd.

Product in waterige fase of in koolwaterstofoplosmiddelfase?
Er zijn nog steeds (en helaas …) producten in de koolwaterstofoplosfase op de markt, maar deze worden steeds meer bekritiseerd (toxiciteit van alifatische oplosmiddelen) en vervangen door zeer effectieve producten verdund met water. Geformuleerd in waterige fase, zijn deze producten aanzienlijk minder giftig voor applicators en voor bewoners van woningen.
De producten die we bij Hydrotec toepassen zijn geformuleerd in waterige fase. Deze producten zijn beduidend minder geurig, minder onaangenaam en vooral minder giftig voor de mens dan producten op basis van oplosmiddelen (terpentine, al dan niet smaakloos).

Wat is het verschil tussen preventieve behandeling en curatieve behandeling?

Een preventieve behandeling van constructiehout wordt over het algemeen in de fabriek uitgevoerd, door vers (nog gezond) hout te weken of te besprenkelen in een afweermiddel (fungicide en preventief insecticide). Deze breedspectrumbehandeling voorkomt daaropvolgende parasitaire aanvallen van de meeste schimmels en larven van kevers en alle andere houtetende insecten.

In tegenstelling tot een preventieve behandeling, helpt een curatieve behandeling een lopende aanval uit te roeien. Het gebruikte product is een curatief biocide. Het doodt insecten en schimmels die al op of in houtwerk aanwezig zijn.

Hydrotec