HYDROTEC SINDS 1988
EEN OPLOSSING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

EEN OPLOSSING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

Opstijgend vocht (of “capillair opstijgend vocht”) is het vochtig worden van muren door het aanwezige water in de grond. Dit opstijgend water hangt rechtstreeks af van de porositeit van de materialen in de muren: mortel, pleister, baksteen, beton…

Als opstijgend vocht niet behandeld wordt, kan dit leiden tot het ontstaan van salpeter en het loskomen van de bekleding op de onderkant van de muren.

Behandeling van opstijgend vocht

Om verergering te voorkomen, moeten muren die getroffen worden door opstijgend vocht worden onderworpen aan een speciale behandeling: er wordt een waterafstotend product geïnjecteerd aan de onderkant van de getroffen muur. Deze injectie creëert een horizontale barrière in de muur, wat capillaire vochtopstijging voorkomt.

Hydrotec biedt een geurloze en niet-toxische behandeling. Wij gebruiken voornamelijk CRD-gel en micro-emulsie H10éco. Beide producten bestaan uit silaan-siloxaanharsen in waterige fase (zonder koolwaterstof).

WAAR

 • Muren op het gelijkvloers en in kelders
 • In oude gebouwen
 • In nieuwe woningen als de afdichting van de onderkant van de muren niet goed werd uitgevoerd

SYMPTOMEN

 • Aantasting van de verf
 • Loskomen van behang
 • Afbrokkelen van pleister
 • Loskomen van plinten
 • Ontstaan van salpeter (al dan niet geagglomereerde witte kristallen)

WAAROM ?

– Een blijvend droge en gezonde muur waarborgen op het gelijkvloers van een woning.

– Garantie: wij garanderen de behandeling van opstijgend vocht gedurende 30 jaar.

– Hydrotec heeft teams van gespecialiseerde technici die ordelijk te werk gaan en goed zijn uitgerust voor dit type interventie.

DE STAPPEN VAN DE BEHANDELING DOOR INJECTIE

 • Voorbereiding van de werf: Afkappen van aangetast pleisterwerk dat vaak niet hergebruikt kan worden
  • Om salpeter te kunnen afvoeren (nitraten, chloriden, sulfaten)
  • Om het vocht te laten verdampen
 • Boringen aangepast aan de dikte van de muur
 • Injectie van het product in de muur: Injectie onder gecontroleerde druk van een product om een barrière te creëren die de capillaire opstijging van water in de muren definitief verhindert.
 • Na 4 tot 12 maanden wordt vastgesteld dat de muur droog is.
 • Aanbrengen van een fysieke barrière tegen salpeter na behandeling om te voorkomen dat er opnieuw restzouten in de nieuwe decoratie opduiken. Afhankelijk van het geval bestaat de barrière uit een bekleding die als grondlaag wordt aangebracht (Hydro+) of een te bepleisteren membraan (HY-N3).

FAQ

Opstijgend of capillair vocht is een pathologie van de constructies die verband houden met de porositeit van de materialen, de capillariteit en de aanwezigheid van vocht in de grond die invloed hebben op dematerialen waaruit de muur bestaat:de voegen, de stenen, de mortel zijn poreuze materialen die bevorderlijk zijn voor vocht aanwezig in de bodem (capillair fenomeen). In het geval van bakstenen muren verspreidt zich vocht door de muurmassa. In het geval van stenen muren verspreidt vocht zich in de voegen omdat de meeste soorten stenen niet poreus zijn.
Bodemdrainage is over het algemeen niet genoeg om het probleem van de stijgend vocht op te lossen.

Gebruik van een hoogfrequente hygrometer
Alvorens de strijd tegen opstijgend vocht te overwegen, is het noodzakelijk om een juiste diagnose testellen. De diagnose wordt gesteld met behulp van eenhoogfrequente hygrometer. Deze hygrometer heeft het voordeel dat het vochtvan de muur in de diepte kan worden getest zonder gaten te hoeven boren of paren van kleine gaatjes te hoeven vormen, zoals het geval is met resistieve testers (zogenaamde “puntige” testers die nog steeds worden gebruikt door veel bedrijven op het gebied van vochtbehandeling).
Bij Hydrotec wordt de hygrometrie (berekening vochtgehalte) van het metselwerk van oude en moderne huizen bepaald met een hoogfrequentietester, een materiaal dat door veel deskundigen op het gebied van vocht(ingenieurs en architecten) wordt erkend en gebruikt. Dit apparaatlaatgeen gaten in de muren achter.

Een elektronische hygrometertest is niet altijd voldoende
Soms worden voorzetwandenaangebracht op vochtige binnenmuren, om te voorkomen dat het vochtgehalte van de muur wordt gezien en beoordeeld. Het is dan een kwestie om een gedeelte van de scheidingswand te demonteren om de muur te bereiken, of om de natte muuraan de andere kant te testen, in de hoop dat deze toegankelijk is.

De identificatie van bodemniveaus
Om de vochtigheidsgraad van een muur te bepalen en voordat de plaatsing van de waterdichte barrière wordt overwogen, is het essentieel om de hoogte van de bodemniveaus aan beide zijden van de natte muren te bepalen, bij de buren in het geval van een rijhuis (herenhuizen), het niveau van de tuin als het gaat over een huis met vier gevels.
Als het maaiveld van de tuin hoger is dan de vloer binnen, moet de technische afgevaardigde detechniek van de vochtwerende behandeling van de buitenmuren aanpassen door een bekuiping voor te stellen (waterdicht cementeren van een muur tegen de grond) of een bescherming van de muur van buitenaf (geul en waterdicht maken van de muur in contact met de aarde).
Deze specifieke gevallen verdienen een afzonderlijk hoofdstuk. Ze worden uitgelegd op onze website in het gedeelte “natte kelders drogen”.

Een vochtige muur is een koude muur
Water is een goede thermische geleider, in de winter is een vochtige muur kouder dan een droge muur. In het natte en koude seizoen is het daarom niet verwonderlijk dat een vochtige muur fungeert als een thermische brug die condensatie mogelijk maakt en waardoor schimmel zich kan ontwikkelen op het oppervlak van de muur dat wordt bereikt door het opstijgend vocht. Het is natuurlijk raadzaam om te ventileren, een mechanisch ventilatiesysteem te plaatsen, maar zonder specifieke behandeling van het opstijgend vocht, blijft de muur beschadigd, komt er salpeter op de muur, geelachtige vochtvlekken, lelijke kringen…
NB: wanneer een muur droog is, is deze minder onderhevig aan condensatie en schimmelvorming. Het gebruik van fungicide producten kan best vermeden worden.

Soms, vergezeld door de ontwikkeling van schimmels en slechte geuren, wordt het opstijgend vocht nog vaker vergezeld door uitbloeiingen van minerale zouten, beter bekend onder de naam salpeter of salpeterzout.
Salpter is samengesteld uit kaliumnitraat. Door de verdamping van het vocht uit de muur kristalliseren de nitraatzouten op het oppervlak van de muren in de vorm van witte kristallen. Door te agglomereren vormen deze kristallen wattenclusters.
Saltpeterzouten accentueren de hygroscopiciteit van een muur (we spreken van hygroscopische zouten, dat wil zeggen zouten die in staat zijn vocht uit de lucht op te nemen, waardoor de muur niet goed kan drogen).
Deze salpeterzouten kunnen agglomereren op het oppervlak van de muren en er uitzien als watten of een witachtige baard. Minerale zouten geven geen specifieke geur af. Ze zijn oplosbaar in water.
Zodra de aanwezigheid van zouten wordt opgemerkt, overwegen we met de klant de mogelijkheid en de noodzaak om het met nitraat vervuilde pleisterwerk af te kappen(het pleister beschadigd door salpeter en vocht is over het algemeen veroordeeld om op korte of middellange termijn te worden vervangen, met de voorzorgsmaatregelen die hieronder worden beschreven).

Velen van ons maken zich zorgen over de ontwikkeling van huiszwam inhuis. Sommige zoutuitbloeiingen kunnen suggereren – gelukkig ten onrechte- dat salpeter een gevaarlijke zwam soort is, die gevaarlijk is voor woning en gezondheid. Het gebeurt dat een agglomeraat van salpeter kan lijken op een schimmel ontwikkeling.
Om ervoor te zorgen dat dit niet zo is, kunnen we een monster van de salpeter in onze handen nemen (salpeter is een onschadelijk materiaal) en merken dat het in poeder valt; merk ook op dat salpeter geen stank of zwamgeur afgeeft; tot slot kan het in een beetje heet water worden gedaan om het te laten oplossen. Dan is men zeker dat het geen ontwikkeling van schimmels is en nog minder van huiszwam.

Wanneer een woning het slachtoffer van een overstroming is of van een lek in een leiding, wordt de chape onder de tegels gedrenkt in water. De natte, of zelfs doorweekte chape is zelf in contact metde vochtige pleisterlaag onderaan de muren (in feite zit de pleister achter de plint meestal in de chape en gaat zo ver dat het betonplaat raakt. Tijdensde bouw of grote renovatie, wordt er meestal gepleisterd vóór het plaatsen van de chape.) Het water in de chape is vindt dan het ideale materiaal (gips) om een capillaire actie uit te voeren.
Na een accidentele beschadiging, is het over het algemeen raadzaam te wachten op een natuurlijke droging van de chape, ook al kan dit enkele maanden duren.
Als plinten van de muren loskomen, is het raadzaam om de met vocht doordrenkte pleister te verwijderen om een snellere verdamping van het resterende vocht in de chape mogelijk te maken.
Het drogen kan worden versneld door het installeren van vochtabsorbers, maar deze hebben een zeer beperkte efficiëntie en zijn duur in gebruik (bijvullen van absorberende zouten is duur). De beste oplossing is om tijdens de droogtijd een elektrische ontvochtiger te installeren (huren of kopen).

Idealiter vóór het drogen, moeten de muren worden ontdaan van de coatings die zijn aangetast door zouten en vocht. Om redenen van winstgevendheid en gemak bevelen veel bedrijven nog steeds een injectie aan door het gips, terwijl het bijna altijd nodig is om vroeg of laat de beschadigde pleister op een vochtige muur af te kappen en te vervangen.
Bij Hydrotec verbergen we voor de klant niet dat de behandeling van betere kwaliteit zal zijn als de muur vóór de injectie wordt afgekapt. We werken beter als we zien wat we doen: we zullen de muren beter injecteren als we duidelijk zien waar de voegen, stenen zijn … Eenmaal afgekapt kan de muur ook drogen en sneller opnieuw gepleisterd worden.


Behandeling omvat injectie van een waterafstotend product (een goedgekeurd product, in dit geval de gel CRD of het vloeibaar product CRD H10éco).
Na injectie: het injectie product zal migreren in het poreuze materiaal van de muur, volledig impregneren en een waterdichte laag vormen in de basis van de muren. Het injecteren van een water afstotend product in een muur, is net als het inbrengen van een waterdicht membraan – maar in vloeibare vorm – aan de voet van het metselwerk om een waterdichte en perfect waterbestendige barrière te creëren die de capillaire opstijging van water voorkomt

Injectie producten zijn waterafstotende oligomere verbindingen silanen en siloxanen. De harsconcentratie is geschikt voor de injectiebehandeling
Sommige producten op de markt zijn nog steeds geformuleerd in koolwaterstof oplosmiddel fase (toxische producten).Het is zeer verwonderlijk gezien de toxiciteit van oplosmiddelen en dat terwijl het bekend is dat producten in waterige fase (verdund in water) zich reeds decennia bewezen hebben!
De producten die Hydrotec gebruikt, zijn geformuleerd in waterige fase. Ze geven geen geur af; zezijn niet giftig: H10éco kreeg groen label en de Gel HCRD is een onschadelijk product voor de gezondheid en heeft inmiddels een vergunning verkregen in A + (beste efficiëntie van de geteste producten!) van de Belgische parastatale organisatie, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf(WTCB).

Na de injectiebehandeling begint het vocht van de muren met migratie en verdamping. Het drogenvan een muur duurt gemiddeld 4 tot 12 maanden. De droogtijd van een muur zal worden gebaseerd op:

 • de dikte van de muren;
 • de hoeveelheid water die erin zit
 • de hoeveelheid zouten die daarin aanwezig zijn;
 • het seizoen (koud of warm, nat of droog seizoen)
 • de aanwezigheid of ontbreken van verwarming;
 • de aanwezigheid en kwaliteit van de coatings (cement of pleister, al dan niet afgekapt?);

Tijdens het drogen, zullen ook de salpeterzouten die aanwezig in de dikte van de muren naar het oppervlak migreren. Een gedeelte van de zouten zal gewoon uit de muur naar beneden vallen, maar een hoeveelheid zout zal in de muur blijven zittenen zich ophopen in de oppervlakkige laag van de muur.
Hoewel de behandeling van opstijgend vocht correct is uitgevoerd, bij het aanbrengen van vloeibare pleister, zullen de resterende zouten migreren naar het mengwater van de pleister. Ze dreigen een probleem te vormen voor de nieuwe coating aangebracht op de muur.
Aangezien de zouten de hinderlijke neiging hebben om op te lossen in water, zullen zij verspreiden in de nieuwe pleister en ongewenste bijwerkingen veroorzaken op het goede verloop van de ingreep: wegens zijn hygroscopiciteit begunstigd door de zouten, kan de zoute pleister suggeren dat de behandeling niet goed werkt; blaasjes verschijnen in de nieuwe verf, bulten in het behangpapier.

Veel mensen en professionelen in de bouw onderschatten dit belangrijke aspect van de behandeling vaak. We kunnen niet genoeg aandringen op de noodzaak dat we salpeterbescherming moeten voorzien voordat we de pleisterlaag aanbrengen.
Het merendeel van onze dienst na verkoop betreft oproepen van werven waar, om verschillende redenen, de stap van de salpeterbescherming is weggelaten, een belangrijk aspect van de behandeling van opstijgend vocht!

De anti-salpeterbescherming is een grondlaag (coating of membraan) die van toepassing is op een muur die perfect afgekapt en opgeschuurd is.
Om een muur definitief te saneren, kan het anti-zoutscherm op twee manieren worden gerealiseerd:

 • Hetzij, volgens de specificaties van de technische fiche, de Hydro + cementering aanbrengen, een cementcoating met toegevoegde harsen die zeer bestand is tegen zouten;
 • Ofwel een noppenmembraan HY-N3 dat bevestigd wordt aan de muur en die voorzien is van een nylon gaas en cellen waarop de pleister zal hechten.
 • Dankzij de hechtlaag en de basis van cement/kwarts is de Hydro + coating hard en zeer cohesief, dat wil zeggen dat deze perfect aan de muur hecht;
 • De coating is resistent en versterkt de muur;
 • In tegenstelling tot membranen, is Hydro+ microporeus.
 • Het maakt de muur recht en maakt het mogelijk om nadien een laag pleister toe te voegen die niet te dik is, veel voorkomend op oude muren (we adviseren een maximum van 2 cm pleister op de Hydro +).
 • De muur klinkt hol, een lege ruimte achter het membraan;
 • Het membraan is moeilijk te plaatsen op oude heterogene muren (die zelden vlak zijn);
 • Er verschijnt vaak een scheur op de kruising tussen de membraanzone HY-N3 en de zone zonder Hy-N3-membraan;
 • het is moeilijker te pleisteren op een plastic membraan, de stukadoors houden er niet van om het te gebruiken.
 • Het is niet microporeus.

Een week na het aanbrengen van de Hydro + anti-salpeter cementering, kan de pleisterlaag worden aangebracht zonder het risico van terugkomende salpeter kristallen, vlekken of blaren in de verf.
De pleister moet meestal een goede maand drogen voordat men overweegt om de muren te verven.
We raden aan om een primer en een microporeuze verf van goede kwaliteit te gebruiken.


Het eindresultaat van de behandeling van opstijgend vocht is afhankelijk van alle interveniërende partijen: vochtbehandelingsbedrijf, architect, klant, andere bedrijven die na de behandeling kunnen ingrijpen (schilder, stukadoor).
Het drogen van muren is een bewerking waarvan het succes op zeer lange termijn wordt gegarandeerd als alle betrokken partijen de aanbevolen technische richtlijnen naleven:

 • of het staat in dit document;
 • in de productfiches;
 • in het “citaat voor behandeling van opstijgend vocht”, geschreven door de technischcommerciële afgevaardigde van Hydrotec.
  We vestigen de aandacht op de noodzaak om de instructies voor anti-salpetercoatings te volgen.
  Gebaseerd op onze dertig jaar ervaring, merken we dat wanneer de instructies worden gerespecteerd, de muren nog vele, vele jaren droog blijven.
  Een goed uitgevoerde behandeling zal effectief zijn gedurende de hele levensduur van de muur. Daarom bieden we 30 jaar garantie op de behandeling van opstijgend vocht.
  De generaties die u overleven, kunnen u dankbaar zijn dat uw rijkdom gered is van de schadelijke effecten van vocht.

een diagnose te stellen, fungiciden, slechte geuren, ventileren, oud huis, minerale zouten, koude bruggen, witachtig, verluchten, schade, luchtvochtigheid, metselwerk, vochtig huis, injecteren, saneren, drainage, mechanische ventilatie, ventilatie systeem, waterschade, vocht absorptie, hygroscopisch, uitdrogen, waterdichte barrière, vochtdiagnostiek, vochtigheidsgraad, vochtigheid van de muren, vochtregulerende werking, vochtwerend, huiszwam, binnenmuren, poreus, infiltratie, buitenmuren, vocht in huis, capillariteit, natte muren, capillair vocht, waterdichte barrière