HYDROTEC SINDS 1988
HOUTWORM PROBLEMEN ?

OPLOSSINGEN TEGEN HOUTWORM

Protection contre les insectes et vers de bois

Hout is alom aanwezig in onze huizen, zowel in onze tussenwanden, onze geraamten, als onze meubels. En we zijn helaas niet de enigen die er gebruik van maken: hout is voedsel voor veel insectenlarven die erin kunnen wonen en zich ermee kunnen voeden en zo allerlei schade aanrichten aan de structuur van het hout en de weerstand ervan in gevaar brengen.

Onder de houtetende insecten zijn de meest voorkomende Anobiidae of boorkevers
(aangetroffen in harsig hout en spinthout van eik), Boktorren (harsig) en Lyctus (harsig eikenhout).   Recente geraamten worden meestal preventief behandeld.

WAAR

 • Onbehandeld hout, waar ook, kan aangevallen worden door een kolonisatie houtetende insecten, zoals Anobiidae, boorkevers, boktorren, Lyctus). Insecten houden vooral voor harsig hout en spinthout (zachte gedeelte) van eik, zoals balken, zoldervloeren, enz.
 • Maar oude geraamten worden het meest blootgesteld, zoals zichtbare balken, latten van een onderdak, gevelbekleding…
 • Meer recent houtwerk is vaak van in de fabriek beschermd door onderdompeling in een impregneerbad. Harsachtig hout is bijzonder kwetsbaar.

SYMPTOMEN

 • Opduiken van gaten in het hout
 • Zichtbare aanwezigheid van insecten in het houtoppervlak
 • Hoopjes zaagsel op het hout of op de grond onder aangetaste balken

WAAROM?

– Hout beschermen tegen aangerichte schade. Een geraamte dat is aangetast door de boktor kan zijn stabiliteit en sterkte verliezen. In oudere woningen vormen wormstekige planken vloeren soms een reëel gevaar omdat de bewoners erdoor kunnen zakken.

– Vermijd de verspreiding van de kolonie en de aantasting van ander houtwerk in de buurt (meubilair, geraamten, enz.)

– Onze behandeling heeft een garantie van 10 jaar.

– De gebruikte schimmel- en insectenwerende producten zijn goedgekeurd door -het Ministerie van Volksgezondheid.

BEWERKINGSSTAPPEN

 • Voorbereiding van de werf :
  • Diagnose van de toestand van het hout en de mate van aantasting;
  • Afbraak en verwijdering van niet herbruikbare balken en spanten die zijn aangetast door houtworm.
  • Stofvrij maken.
 • Dieptebehandeling door injectie:
  • Gaten boren om de 20 tot 30 cm, met een diepte van 2/3e van de dikte van de te behandelen balken, vloerbalken en dakspanten.
  • Injectie onder druk van het curatieve product
 • Oppervlaktebehandeling door verstuiving
  • Verstuiving van het curative product.

FAQ

Een veelvoud van biologische organismen voeden zich met cellulose, een materiaal dat overvloedig voorkomt in hout. Het hout moet worden behandeld om het te beschermen tegen aantasting door insectenlarven (kevers, termieten, lignine mieren) en schimmels, allemaal levende organismen waarvoor hout een voorraadkast en een favoriete broedplaats is.

 • Het zijn voornamelijk Coleoptera larven die het hout aanvallen. Volwassen insecten komen hun eieren leggen in een barst van het hout. De larven verschijnen als engerlingen met een geringd lichaam en ontwikkelen zich 3 tot 5 jaar larvestadium in het hout, alvorens hun metamorfose. Er zijn drie soorten keveraanvallen op hout:
  • de kleine houtkever dat wordt opgemerkt door de afmeting van de kleine uitvlieggaatjes (1 tot 3 mm in diameter), kleine openingen die het oppervlak van het hout doordringen.
  • de grote houtkever wordt opgemerkt door iets grotere uitvlieggaten (2-4 mm in diameter)
  • De larve van de boktor (hylotrupes bajulus) is de meest gevaarlijke van de 3. Hij wordt gekenmerkt door de grotere omvang van de ovale uitvlieggaten (5 tot 8 mm gemiddeld, soms tot 10 mm)
 • Termieten: tot voor kort beperkten termieten zich tot het zuiden van Parijs. Onlangs zijn vanwege de opwarming van de aarde termietbesmettingen gemeld ten noorden van Parijs tot in België. Termieten koloniseren muren, grond en voeden zich met hout. Een geschikte behandeling moet worden voorzien. De beschrijving zou het onderwerp zijn van een heel hoofdstuk. Tot dusverre biedt Hydrotec geen behandeling voor termieten aan.
 • Er zijn ook lignine mieren (die zich voeden met hout). We zien ze zelden op onze werven.
 • Houtbijen graven hun nest in het hout, maar ze voeden zich er niet mee; ze zijn geen xylophages.

Als u kleine gaatjes waarneemt (dit zijn in feite vluchtgaten van de larve na zijn metamorfose), boormeel, kleine stapels zaagsel onder deze openingen, betekend dat het dakgebinte (of ander geïnspecteerd hout) werd gekoloniseerd door insectenlarven.
Boktorren hebben grote uitvlieggaten in de orde van 8 mm in diameter. Tijdens zijn larvenbestaan graaft hij tal van gangen onder het oppervlak van de lateien, balken en vloeren, die hun stevigheid op een onherstelbaar manier initiëren. De larve van de boktor is een plaag: de schade kan catastrofale gevolgen hebben voor de stabiliteit van geïnfecteerde structuren.
De houtsoorten die de boktor koestert zijn meestal naaldbomen.
Aan de andere kant vallen kleine en grote houtkevers een grote verscheidenheid aan houtsoortenaan. Echter voor zeer hardhout zoals eiken, vallen ze slechts alleen het zachte deel van het hout aan (het spinthout). Ze kiezen de faciliteit; het kernhout (het moeilijkste deel in het hart van de eik) wordt meestal niet bereikt.

In geval van een aanval moet disinsectie van verontreinigd hout worden uitgevoerd De behandelingis aangepast aan de verscheidenheid van het soort insect die aanwezig is:

 •  Voor kleine en grote houtworm is een sproeibehandeling van fungicide insecticide curatief over het algemeen voldoende:
  •  De behandeling wordt uitgevoerd op schoon en afgestoft hout.
  •  Door het hout dubbel te impregneren door het te besproeien, behandelen we duurzaam het hout dat wordt aangetast door de kleine en de grote houtworm.
 • In geval van een aanval door boktor zal een injectiebehandeling worden uitgevoerd. Na het duidelijk afbakenen van de getroffen gebieden, wordt het werk in verschillende fasen uitgevoerd:
  •  met een bijl de verzwakte delen het aangetaste hout verwijderen.
  •  ontstoffen
  •  op regelmatige afstand gaten boren in het hout
  •  plaatsing van injectoren in de gaten
  •  injectie van het genezende insecticide-middel
  •  volledige besproeiing van het insecticide fungicide genezend product
  •  Mogelijke versterking van het verzwakte hout

Curatieve insecticiden voor houtbehandeling moet worden goedgekeurd door het ministerie van volksgezondheid.
De merken Xylophene, Xylamon, Basilit, Maduro worden vaak geciteerd.

Er zijn nog steeds (en helaas …) producten met een koolwaterstofoplosmiddel op de markt, maar deze worden in toenemende mate bekritiseerd (toxiciteit van alifatische oplosmiddelen) en vervangen door zeer effectieve producten en verdund met water. Geformuleerd in waterige fase, deze producten zijn veel minder giftig voor de applicators en voor de bewoners van de huizen.
De producten die we toepassen bij Hydrotec zijn geformuleerd in waterige fase. Deze producten zijn aanzienlijk minder geurig, minder hinderlijk en in het bijzonder minder toxisch voor mensen dan oplosmiddelproducten (White Spirit gedearomatiseerd of niet)
We gebruiken over het algemeen de merkproducten van Basilit en Madurox die een ATG (technische goedkeuring) hebben die door de BUTGB (Belgische unie voor de technische goedkeuring van de bouw) wordt uitgegeven.

Preventieve behandeling van hout gebeurt meestal in de fabriek door vers (nog gezond) hout in een insectenwerende stof (fungicide een preventieve insecticide) te weken of te besproeien. Deze breedspectrum behandeling verhinderd latere parasitaire aanvallen van een meerderheid van zwammen en larven van Coleoptera en alle andere houtetende insecten.
In tegenstelling tot preventieve behandelingen, kan een curatieve behandeling een aanhoudendeaanval uitroeien.Het gebruikte product is een curatieve biocide. Het kan insecten en andere schimmels doden die al aanwezig zijn op of in het houtwerk.

Hout structuur, Schade veroorzaakt, bestrijden, Vechten, Aanvallen, Hout, Ongedierte, Beesten, kleine houtkever, houtworm, Houtbehandeling, boktor, Larven, Zaagsel, Grote houtkever, Injectiebehandeling, Timmerhout, Ongediertebestrijding, Xylophene, preventieve behandeling, curatieve behandeling, hout behandelen, dakgebinte, boormeel, bescherming van hout, biociden, zwammen, fungicide, insectenlarven, kleine gaatjes, boormeel, disinsectie, behandeld hout, worm, door injectie, hylotrupes bajulus, Coleoptera larven, fungicide,