Home Gratis diagnose
Hydrotec vocht behandeling
Blog
Home Producten Referenties Links Uw vragen Contact Jobs    
 


OPSTIJGEND VOCHT - SALPETER

 

Klik en wij contacteren u !

 

De symptomen van opstijgend vocht

 

Opstijgend vocht : buiten

Opstijgend vocht verschijnt vooral in de muren ter hoogte van het gelijkvloers en in kelders.

Het fenomeen komt vooral voor in oude huizen; soms ook in nieuwe huizen wanneer de muurvoetingen geen degelijk aangebrachte waterkering bevatten.

 


De meest voorkomende symptomen zijn :

 

 • - De aantasting van de verf
 • - Het loskomen van het behang, de bepleisteringen en de plinten
 • - Het verschijnen van salpeter

Behandeling : Toepassing

 

Het systeem bestaat in het injecteren onder druk, in op één lijn geboorde gaten in de onderkant van de muren, van een waterafstotend product dat een waterdichte barrière tot stand brengt die opstijgend vochtig tegenhoudt.

 

 

STAPPEN VAN DE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT :

 

Stappen van de behandeling tegen opstijgend vocht
 1. 1- Afkappen van het pleisterwerk (indien noodzakelijk)

 2. 2- Boren van lange gaten

 3. 3- Boren van ondiepe gaten

 4. 4- Injectie

 5. 5- Barrière tegen salpeter (waterdichte bekleding / membraan)
  vooraleer te herbepleisteren


IINJECTIE

Het injecteren wordt uitgevoerd door middel van een injecteur en een membraanpomp die werkt op een druk tussen 2 en 15 bar. De druk wordt aangepast aan de densiteit van het te injecteren materiaal. De druk wordt voortdurend gecontroleerd via een rechtstreeks op de injecteur aangebrachte manometer.

 

PRODUCTEN

Hydrothan 10éco
(micro-emulsie van silaan-polysiloxaanharsen in waterige fase, zonder koolwaterstof, reukloos en niet toxisch) is bestemd voor het definitief tegenhouden van opstijgend vocht in muren.


Door het heel hoge dispergerende vermogen van dit product kan het in alle types vochtige muren gebruikt worden.


Opstijgend vocht : injectie


HET PLEISTERWERK

In de meeste gevallen kan het pleisterwerk dat door water en salpeter beschadigd is niet gerecupereerd worden.
Het moet tot boven de vochtige zone van de muur afgekapt worden. Dit afkappen is ook noodzakelijk voor het afvoeren van de zouten (nitraten, chloriden en sulfaten) die in verschillende concentraties in muren worden teruggevonden.
Deze kunnen de verdamping van het vocht beletten en dus het hygroscopische karakter van de muur versterken.

 

 

SALPETER

Niettegenstaande de doeltreffendheid van de behandeling, kan de aanwezigheid van restzouten in de muren schade berokkenen aan nieuw pleisterwerk.

Om dit ongemak te vermijden, is het aan te bevelen vooraleer te stukadoren een fysieke barrière tegen salpeter aan te brengen . Deze fysieke barrière zal bestaan uit een bestrijking met cement Hydro+ of met een HY-N3 membraan.
 
 
 
DUUR VAN DE DROOGTIJD

De duur van de droogtijd wisselt sterk: men moet in het algemeen rekening houden met een droogduur van 4 tot 12 maanden.

De invloedsfactoren zijn:
 • - De aanwezigheid / afwezigheid van pleisterwerk, diverse deklagen, cementbestrijking, verven, behangselpapier...
 • - De hoeveelheid water in de muur;
 • - Het gehalte aan hygroscopische zouten. Deze zouten kunnen afkomstig zijn van de grond, van het ureum van de dieren in stallen of van de aanwezigheid van mest;
 • - De ventilatie van de lokalen, de aanwezigheid / afwezigheid van een keukendampkap, van een ventilatie in de badkamer...

 

Opstijgend vocht : voor behandeling
 
Opstijgend vocht : na behandeling
Voor behandeling
Na behandeling

 

 

Garantie

 

In haar technisch voorschrift TV 162 laat het WTCB opmerken dat de levensduur van een correct uitgevoerde behandeling dezelfde is als die van de behandelde muur. Om die reden aarzelen we niet om voor onze behandeling tegen opstijgend vocht een garantie van 30 jaar te geven.

 

 

 

 

 

 

Batibouw condities

| Top | Home| Vragen | Contact |

 

 

ljkl ljkl
©Hydrotec Sanering bvba 2011 | info@hydrotec.be | Concept : www.gowebdesign.be